In cooperation with the Department of Cultural Diversity of the City of Errenteria, the S.O.S Racismo Foundation, and with the support of local activists, we have organized a campaign that resulted in the following photographs. They present rooms and places being prepared for potential refugees arrival. It's also local community appeal to government and institutions responsible for changes in asylum and immigration policies.


W porozumieniu z Wydziałem ds. Różnorodności Kulturowej Urzędu Miasta Errenteria, fundacją S.O.S Racismo i przy wsparciu lokalnych aktywistów zorganizowaliśmy kampanię, której efektem są poniższe fotografie. Przedstawiają one przygotowane dla potencjalnych uchodźców miejsca, które gotowa jest udostępnić lokalna społeczność oraz apele, które kierowane są do rządów i instytucji odpowiedzialnych za zmiany w polityce azylowej i imigracyjnej.