Hunger strike in Dobrzen Wielki. Protesters refuse to accept new administrative rule over their villages by the municipality of city Opole. Five of thirteen starving people were taken by ambulance to the hospital. Still most of them retured afterwards to the local Culture Center, where protest is taking place. They say they started starving and want to continue. How desperate One have to be to start a hunger strike? And how much must authorities ignore people's voice to force them to starve to death? - Agnieszka Wisniewska for Krytyka Polityczna.


– Drugi tydzień trwa strajk głodowy w Dobrzeniu Wielkim. Protestujący nie zgadzają się na zabór części ziemi gminy przez miasto Opole. W niedzielę, piąta z głodujących osób została zabrana przez pogotowie do szpitala. Większość wraca do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie trwa protest. Mówią, że zaczęli głodówkę i chcą ja kontynuować. Jak trzeba być zdesperowanym, żeby zacząć strajk głodowy? I jak bardzo władza musi ignorować głos ludzi, żeby ich do głodówki zmusić? – Agnieszka Wiśniewska dla Krytyki Politycznej.