Krzczonowski Landscape Park is an area situated 50 kilometers east of my hometown Lublin, Poland. It is said that it represents most and the best of whole region's landscape. Ravines and forests hold dark history secrets while villages and fields are subject of a vast change due to an introduction of modern European Union's standards in agriculture. It strongly affects peoples lives. It also brings huge changes to the landscape itself. It has been 17 years since I visited these parts for a first time and 4 years since I've started taking pictures there.


Krzczonowski Park Krajobrazowy położony jest 50 km na wschód od mojego rodzinnego miasta Lublina. Park został założony w 1990 roku, ponieważ oddaje różnorodność krajobrazu całego województwa. Wąwozy i lasy kryją mroczne tajemnice historii Polski, podczas gdy okoliczne wsie i pola poddawane są zmianom związanym z wprowadzeniem nowoczesnych standardów Unii Europejskiej w produkcji rolniczej. Ma to silny wpływ na życie miejscowych ludzi oraz przynosi znaczące zmiany w krajobrazie. Minęło 17 lat odkąd zacząłem odwiedzać te okolice i 4 lata odkąd robię tam zdjęcia.