A reportage about Lublin's Tenants Action (Lubelska Akcja Lokatorska) – an informal group that I'm part of. LAL takes direct action helping people that got into trouble with paying rent, having debts or being evicted from their houses for various reasons. As activists we offer support and assistance in solving problems. We try to provoke public opinion's pressure on authorities and propose analisis and changes in current law. Pictures were taken in period of 12 months, years 2016/2017


Reportaż o Lubelskiej Akcji Lokatorskiej – nieformalnej grupie do której należę. LAL podejmuje bezpośrednie działania pomagające osobom, które mają kłopoty z opłacaniem czynszu, zadłużeniem lub zagrożonym eksmisją. Jako działacze i działaczki oferujemy wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Staramy się prowokować nacisk opinii publicznej na władze i przedstawiamy analizy i proponujemy zmiany w obowiązującym prawie. Zdjęcia wykonano w na przestrzeni 12 miesięcy, w latach 2016/2017.